TRANSVERSE ISOTROPY

Published: 25.02.2023 Keywords: ko’ndalang izotrop , izotropiya, tekislik, materiallar, Hisoblash, ... Batafsil